FOTO e rrallë/ Karakteristikat e shquara nga shkolla e mesme bujqësore në Delvinë

Delvinë – Në sfond Shkolla e Mesme Bujqësore me fushat e Fermës së vet, në vitin 1977.

Karakteristika e shquara të Shkollës së Mesme Bujqësore në Delvinë është ndërthurja e punës në klasë me praktikën në terren. Shkolla kishte fermën e vet shumë të zhvilluar .

Ajo kishte në dispozicion mbi 60 hektarë tokë në fusha dhe pemishte, të cilët nxënësit e shkollës mësojnë në terren të hapur.

Përveç kësaj, shkolla ka pasur sektorin e tij të blegtorisë me stalla për bagëti dhe derra , një bletari , një sërë makinerish bujqësore dhe një repart riparimesh , një repart zdrukthtari , një kovaçanë dhe shumë sektorë të tjerë ndihmës per të ruajtur dhe përparuar bujqësinë me produkte blegtorale.

Me atë bazë prodhuese , në këtë ” laborator ” të hapur në terren, shkolla zgjidh një numër problemesh të rëndësishme.

Në radhë të parë, studentët siguroheshin me gjithçka të nevojshme për të përmbushur kërkesat e programit mësimor dhe për të kryer punën në pothuajse të gjitha proceset e kultivimit të të korrave gjatë fazave të ndryshme të zhvillimit të tyre.

Kështu që ishin krijuar kushte optimale për lidhjen e mësimdhënies me prodhimin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *