Finiq, miratohet projekti i restaurimit në Shpellën me Piktura në fshatin Kostar, Mesopotam

Lajm i mirë! Shpëtohet një tjetër thesar i trashëgimisë sonë kulturore.

Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Materiale miratoi projektin e restaurimit në Shpellën me Piktura në fshatin Kostar, Mesopotam, Finiq.

Me të gjitha faqet e pikturuara, kisha, monument kulture i kategorisë I, ndodhet në anën veriore të fshatit Kostar, ndërtuar në fund të shek. XVIII, në faqen e malit, mbështetur në një gur shkëmbor.

Një objekt me rëndësi shpirtërore për banorët e zonës, që ende kryejnë shërbesa në këtë kishë.

Projekti parashikon ndërhyrje të plotë restauruese në të gjithë monumentin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *