Sarandë, përfundojnë punimet për ndërtimin e digës provizore mbi lumin Kalasë

Kanë përfunduar punimet në digën provizore mbi lumin Kalasë.

Diga është me gjatësi 24 ml dhe volum prej 1000 m3.

Ky investim do të bëjë të mundur vaditjen e mbi 200 ha tokë bujqësore.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *