Ndryshime në qarkullimin e automjeteve për zbatimin e projektit “Përmirësim i Integruar Urban e Turistik i Sarandës”

Në vijimësi të punimeve për zbatimin e projektit “Përmirësim i Integruar Urban e Turistik i Sarandës” ku pjesë e kontratës janë:
👷Rivitalizimi i Rrugës Skënderbeu
👷Rivitalizimi i rrugës Mitat Hoxha

Ju bëjmë me dije se nga data 11.11.2023 për arsye të zgjerimit të kantierit të ndërhyrjes në rrugën Skënderbeu do të kemi këto ndryshime në qarkullimin e automjeteve:
▶Në rrugën “Lefter Talo” qarkullimi do të zhvillohet me drejtim të kundërt me aktualin
▶Rruga “Abedin Dino” do të bllokohet ⛔
Faleminderit për mirëkuptimin!