Nisin punimet për rikualifikimin urban të sheshit “Europa” dhe rrugës “Bilal Xhaferri”

Kanë nisur punimet për rikualifikimin urban të sheshit “Europa” dhe rrugës “Bilal Xhaferri” në lagjen Kodër.

Ky eshte një nga projektet e shumta, për “Zhvillimin Urban të Integruar dhe të Turizmit” në Sarandë.

Ky eshte nje investim i Qeverisë Shqiptare në partneritet me BB, nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit.