Zhvillohet tenderi për ujësjellësit e fshatit Vanë, Bashkia Delvinë

Ujësjellësi Delvinë ka përmbyllur procedurat e tenderit për Rikonstruksioni i rrjetit të jashtëm dhe rrjetit të brendshem të ujësjellësit ne fshatin Vanë me fond limit 800 milionë lekë të vjetra.

Në këtë tender kanë marrë pjesë 3 kompani me këto oferta:

1.“COGREN” shpk me ofertë 773 milionë lekë

2.“EREDA” shpk me ofertë 777 milonë lekë

3.“KARL GEGA KONSTRUKSION” me ofertë 775 milionë lekë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *