ASHK Sarandë publikon emrat e qytetarëve që duhet të tërheqin çertifikatat e pronësisë  

ASHK Sarandë ka bërë publike emrat e radhës të qytetarëve që të paraqiten pranë zyrave të Kadastrës për tërheqjen e certifikatatave të pronesise.

???????!

Qytetarët që gjejnë emrin në listën e mëposhtme, janë të lutur të paraqiten pranë Drejtorine Vendore të ASHK-së Sarande ,për tërheqjen e certifikatatave të pronesise .

Mund të futeni faqen tuaj personale në E-Albania / NISA  dhe mund ta shkarkoni çertifikaten e pronesise.

Duke ju Falenderuar!

#Pune_Përkushtim_Korrektesi_për_qytetaret
#Ashk_SARANDE
#Aida_DEMI