Përfundon plotësisht Loti i pestë i Rrugës Kardhiq-Delvinë

Kanë përfunduar 100% punimet në Lotin e pestë të Rrugës Kardhiq-Delvinë me gjithë veprat e artit (tombino rrethore, tombino box, mure mbajtëse e pritëse, një urë, një nënkalim).

3.385 km gjatësia

2 korsi me gjerësi nga 3.5m të asfaltuara

2 bankina me gjerësi 1.0m

Po punohet intensivisht edhe në lotet e tjera të këtij projekti për ta vënë së shpejti në funksion të të gjithë përdoruesve duke rritur turizmin e zonës përreth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *